Projekt IMBIO

Kontakt

Lider

Uniwersytet Warszawski
Koordynator:

Dr Piotr Tykarski
p.tykarski@uw.edu.pl

Biuro projektu:

Mgr Katarzyna Sienkiewicz
k.sienkiewicz@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Partnerzy

Akademia Pomorska w Słupsku
Koordynator:

Prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz
oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
Koordynator:

Prof. dr hab. Konrad Wołowski
k.wolowski@botany.pl

Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Koordynator:

Dr Marta Ronowicz
martar@iopan.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Koordynator:

Dr Wojciech Solarz
solarz@iop.krakow.pl

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
Koordynator:

Dr hab. Łukasz Przybyłowicz
lukasz@isez.pan.krakow.pl

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Koordynator:

Dr Roland Dobosz
dobosz@muzeum.bytom.pl

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
Koordynator:

Dr Joanna Całkiewicz
jcalkiewicz@mir.gdynia.pl

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Koordynator:

Prof. dr hab. Dariusz Iwan
darek@miiz.waw.pl

Uniwersytet Gdański
Koordynator:

Dr inż. Jarosław Nowakowski
j.k.nowakowski@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński
Koordynator:

Dr hab. Stanisław Knutelski
s.knutelski@uj.edu.pl

Uniwersytet Łódzki
Koordynator:

Dr hab. Jerzy Nadolski
jerzy.nadolski@biol.uni.lodz.pl

Uniwersytet Opolski
Koordynator:

Dr hab. Arkadiusz Nowak
anowak@uni.opole.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Koordynator:

Dr hab. Joanna Czarnecka
joanna.czarnecka@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Koordynator:

Dr hab. Anna Gazda
anna.gazda@urk.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Koordynator:

Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Koordynator:

Dr Magdalena Fiłoc
m.filoc@uwb.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Koordynator:

Dr hab. Zygmunt Kącki
zygmunt.kacki@uwr.edu.pl