Projekt IMBIO

Realizacja

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Czas realizacji – wydłużony do 30.06.2023

Projekt jest realizowany od 1. stycznia 2020 do 30. czerwca 2023

Finansowanie

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Ogłoszenie o decyzji CPPC.

Nr projektu: POPC.02.03.01-00-0081/19

Budżet Projektu: 19 052 554 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 16 124 176,45 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 928 377,55 zł

Partnerzy

 1. Uniwersytet Warszawski (lider)
 2. Akademia Pomorska w Słupsku
 3. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 4. Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 5. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 6. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 7. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 8. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 9. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 10. Uniwersytet Gdański
 11. Uniwersytet Jagielloński
 12. Uniwersytet Łódzki
 13. Uniwersytet Opolski
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 15. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 16. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 17. Uniwersytet w Białymstoku
 18. Uniwersytet Wrocławski

Zadania

 1. Wytworzenie oprogramowania portalu (02.01.2020 – 30.06.2023)
 2. Digitalizacja kolekcji okazów (01.04.2020 –31.03.2023)
 3. Digitalizacja danych z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych (01.04.2020 – 31.03.2023)
 4. Integracja danych (01.04.2020 – 30.06.2023)
 5. Szkolenia (01.06.2020 – 30.06.2023)