Start Projektu IMBIO

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” IMBIO, w którym bierze udział 18 instytucji naukowych z całej Polski, został uruchomiony 1 stycznia 2020 roku. Od tego momentu trwają przygotowania do rozpoczęcia pierwszej i najważniejszej części prac w projekcie, digitalizacji. Zdigitalizowane zostaną najcenniejsze okazy …