Start Projektu IMBIO

Start Projektu IMBIO

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” IMBIO, w którym bierze udział 18 instytucji naukowych z całej Polski, został uruchomiony 1 stycznia 2020 roku. Od tego momentu trwają przygotowania do rozpoczęcia pierwszej i najważniejszej części prac w projekcie, digitalizacji.

Zdigitalizowane zostaną najcenniejsze okazy fauny i flory z różnych części Polski, Europy i świata, będące w posiadaniu Partnerów projektu. Będą to m.in. kolekcje bezkręgowców – chrząszczy, motyli, pająków, a także zielniki – roślin zielonych, mszaków, grzybów, porostów, śluzowców. To tylko niektóre z kolekcji, które do tej pory nie występowały w formie cyfrowej, nie były zintegrowane na poziomie merytorycznym i do których dostęp miały tylko poszczególne jednostki naukowe. Ponadto zdigitalizowane zostaną informacje na temat gatunków, których źródło znajduje się w zasobach bibliograficznych i materiałach dotąd niepublikowanych.

Wśród przetwarzanych informacji znajdą się dane o gatunkach szczególnego zainteresowania – szkodliwych, inwazyjnych, chronionych, istotnych z punktu widzenia medycyny i edukacji. Po zakończeniu projektu zebrane dane będą dostępne nieodpłatnie dla każdego, kto ma dostęp do Internetu.

Nad koordynacją całości prac czuwa Grupa Sterująca, w skład której wchodzą osoby wyznaczone z poszczególnych instytucji.