Dwa miliony rekordów

Jednym z głównych celów projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” jest digitalizacja danych kolekcji okazów, które dotąd nie istniały w formie cyfrowej i/lub nie były udostępnione poprzez sieć internetową. Digitalizacja danych zakłada przetworzenie danych kilku typów zasobów, które będą przekształcone na rekordy …