Dwa miliony rekordów

Dwa miliony rekordów

Jednym z głównych celów projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” jest digitalizacja danych kolekcji okazów, które dotąd nie istniały w formie cyfrowej i/lub nie były udostępnione poprzez sieć internetową.

Digitalizacja danych zakłada przetworzenie danych kilku typów zasobów, które będą przekształcone na rekordy rozmieszczenia gatunków oraz towarzyszące kategorie danych (metadane, rekordy bibliograficzne oraz taksonomiczne)

Na ten moment zdigitalizowanych zostało 2 069 120 rekordów, docelowo będzie ich, aż 9 507 110.

CSV  Excel  
CSV  Excel