I Konferencja projektu POPC IMBIO

I Konferencja projektu POPC IMBIO „Digitalizacja zasobów danych przyrodniczych w Polsce” 25-26.XI.2021 W najbliższy czwartek i piątek, odbędzie się w trybie hybrydowym pierwsza konferencja projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO), poświęcona projektom digitalizacji danych przyrodniczych w Polsce. Odbiorcami mają być przede wszystkim instytucje …

Dwa miliony rekordów

Jednym z głównych celów projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” jest digitalizacja danych kolekcji okazów, które dotąd nie istniały w formie cyfrowej i/lub nie były udostępnione poprzez sieć internetową. Digitalizacja danych zakłada przetworzenie danych kilku typów zasobów, które będą przekształcone na rekordy …

Pierwsze szkolenia w ramach projektu zrealizowane

Pierwsze szkolenia w ramach projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” IMBIO zostały zrealizowane. W Projekcie przewidziano przeprowadzenie serii 4 szkoleń dla różnych grup odbiorców projektu: obsługa oprogramowania do digitalizacji (osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu) obsługa systemu kodów kreskowych (ta sama grupa) wykorzystanie …

Start Projektu IMBIO

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” IMBIO, w którym bierze udział 18 instytucji naukowych z całej Polski, został uruchomiony 1 stycznia 2020 roku. Od tego momentu trwają przygotowania do rozpoczęcia pierwszej i najważniejszej części prac w projekcie, digitalizacji. Zdigitalizowane zostaną najcenniejsze okazy …