II Konferencja Projektu POPC IMBIO

II Konferencja Projektu POPC IMBIO

​II Konferencja Projektu POPC IMBIOIntegracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” – podsumowanie rezultatów projektu

W dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbyła się w Warszawie II Konferencja Projektu POPC IMBIO, podczas której przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie przedstawili rezultaty prac. Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwsza, która odbyła się 1 czerwca dotyczyła podsumowania wyników projektu, druga sesja miała miejsce 2 czerwca, podczas której Partnerzy oraz Beneficjent, mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i wnioskami z działań digitalizacyjnych w ramach projektu. Konferencja była też dobrym momentem do zastanowienia się nad możliwością dalszej współpracy w nowych działaniach cyfryzacyjnych, a także oraz jakie powinny być zasady, jakie korzyści oraz perspektywy z udostępniania danych naukowych zarówno dla instytucji naukowych jak i końcowgo użytkownika.

PRZYPOMNIJMY…

  1. Uczestnicy projektu – 18 instytucji: Lider UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Partnerzy: AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA PAN, KRAKÓW, INSTYTUT OCEANOLOGII PAN, SOPOT, INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN, KRAKÓW, INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN, KRAKÓW, MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU, MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, GDYNIA, MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN, WARSZAWA, UNIWERSYTET GDAŃSKI, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, UNIWERSYTET OPOLSKI, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.
  2. Efekt projektu9 507 110 zdigitalizowanych danych w tym:
    • dane na temat 2 063 900 okazów ze 110 krajowych kolekcji należących do 15 instytucji;
    • 4 805 800 danych z kartotek, zdjęć fitosocjologicznych, bibliografii;
    • 2 637 500 rekordów z baz niedostępnych dotąd online.
  3. Integracja danych w projekcie – powiązanie okazów z rekordem w bazie danych poprzez nadanie indywidualnego kodu QR dla każdego okazu.

Efekty projektu powiększą zasoby portalu Mapa Bioróżnorodności biomap.pl, który pozwoli wykorzystać powiązania pomiędzy różnymi typami informacji np. będzie można wyszukać prace naukowe, kolekcje związane z wybranym gatunkiem lub wyświetlić mapę jego lokalizacji. Zgromadzone dane w ramach projektu, będą dostępne jako osobne bazy prezentuające kolekcję muzealną lub zbiór danych na temat badanej grupy organizmów.

Zewnętrzną platformą dostępu będzie Global Biodiversity Information Facility gbif.org system integrujący bazy danych o bioróżnorodności publikowane przez prawie 2 000 instytucji z ponad 60 krajów.