I Konferencja projektu POPC IMBIO

I Konferencja projektu POPC IMBIO

I Konferencja projektu POPC IMBIO „Digitalizacja zasobów danych przyrodniczych w Polsce” 25-26.XI.2021

W najbliższy czwartek i piątek, odbędzie się w trybie hybrydowym pierwsza konferencja projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO), poświęcona projektom digitalizacji danych przyrodniczych w Polsce. Odbiorcami mają być przede wszystkim instytucje prowadzące cyfryzację kolekcji okazów oraz innego typu zasobów danych przyrodniczych, niemniej zapraszamy do zdalnego udziału wszystkich zainteresowanych tematyką.

Swoje osiągnięcia zaprezentuje kilka projektów działających w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dla nas – wykonawców projektu IMBIO jest to dopiero półmetek, niemniej będzie to znakomita okazja do zapoznania się z bogactwem wiedzy i zbiorów przyrodniczych, które będą prezentować uczestnicy projektu i zaprzyjaźnione instytucje. Na początku roku 2023 odbędzie się druga konferencja, gdzie przedstawimy końcowe efekty prac w ramach projektu IMBIO.